×
pdf
Jak pracujemy
Ramowy rozkład dnia
06:00- 07:00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zabawy integracyjne.
07:00- 08:00 Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne- zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze stymulująco- kompensacyjnym, praca z dzieckiem zdolnym.
08:00- 09:00 1. Zabawa ruchowa.
2. Przygotowanie do śniadania- czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów.
3. Śniadanie- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych
09:00- 10:00 1. Zintegrowana działalność edukacyjna zgodnie z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
2. Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
10:00- 12:00 1. II śniadanie.
2. Zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową
3. Zabawy organizowane i swobodne na powietrzu, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych.
4. Zabawa ruchowa, czynności higieniczne.
5. Obiad.
12:00- 14:00 1. Czynności higieniczno- samoobsługowe.
2. Relaks poobiedni.
3. Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, praca wyrównawcza, indywidualna, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe, konstrukcyjne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową.
14:00- 15:00 1. Zabawa ruchowa, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
2. Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.
3. Podwieczorek.
15:00- 16:00 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.