×
pdf
Jak pracujemy
Programy

W naszej placówce pracujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego w oparciu o dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego :

 1. „Program wychowania przedszkolnego Trampolina” - E.Kordos

  Program wychowania przedszkolnego zawierający opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie wychowania przedszkolnego

  (realizowany w grupie : truskawkowej, wiśniowej, jagodowej, ananasowej i malinowej)

 2. "Tak dla Jezusa" - Ks.dr E. Zegan, E .Kondrak, B.Nosek

  Program wpisany do wykazu programów nauczania przeznaczonych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

 3. „Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych” - M. Bogucka, D. Łoś

  Program wpisany do wykazu programów nauczania przeznaczonych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.


Oraz programy autorskie realizowane w naszej placówce:

 1. „Wesoły czas przy dźwiękach ukulele” - M. Kamińska

  „Wesoły czas przy dźwiękach ukulele”  to program, którego założeniem jest zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z instrumentem ukulele. Zadaniem programu jest poprawa koncentracji uwagi u dzieci ,ćwiczenie pamięci oraz wytrwałe dążenie do celu oraz rozbudzenie u dzieci ciekawości  i przyjemności z obcowania z muzyką.

 2. "Preorientacja zawodowa" - D. Kuc

  Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi  zawodami najbliższymi ich otoczeniu,kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań dzieci  i rozwijanie ich pro- zawodowych marzeń.

 3. „Przyjazne przedszkole” - M. Nadolska

  Program profilaktyczno-wychowawczy
  ( kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia , wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa poprzez ukazywanie źródeł sytuacji niebezpiecznych, wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci w relacjach społeczno – kulturowych).

 4. „Program adaptacyjny dla dzieci 3 letnich z uśmiechem do przedszkola ” - E. Zawadzka - Stippa, D. Jankowska

  Założeniem programu jest pomoc w adaptacji nowoprzyjętych dzieci.

 5. „Migaj z nami - przedszkolakami . Elementy języka migowego w pracy z dziećmi.” - M. Kamińska

  Założeniem programu jest wyjście naprzeciw dzieciom głuchym i niedosłyszącym jakie są przypisane do grupy 4-5 latków w grupie wiśniowej. Nuka tolerancji, empatii i innowacyjność to główne założenia programu, którego celem jest otwieranie dzieci na świat osób niepełnosprawnych.

 6. „Świat papieroplastyki” - M. Dzika

  Program rozwijający zdolności manualne dzieci.

 7. „Przedszkolak i ekologia” - B. Chorbacz

  Program ekologiczny – podejmowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego.

 8. "Gimnastyka buzi i języka" - A.Malec

  Program grupowych zajęć logopedycznych "Gimnastyka buzi i języka" skierowany jest do dzieci 5-6-letnich i stanowi formę profilaktyki logopedycznej.

 9. "Zaczarowany świat muzyki" - D.Kuc

  Zaczarowany świat muzyki to program przeznaczony do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym . Zadaniem programu jest poprawa koncentracji uwagi u dzieci ,ćwiczenie pamięci a przede wszystkim rozwój zdolności muzycznych.

 10. „Trening umiejętności społecznych ” - A. Wnuk

  Zajęcia TUS są doskonałą okazją dla dzieci, by mogły kształtować umiejętności współpracy w grupie, nauczyć się komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Ponadto pozwala radzić sobie z emocjami.

 11. „Mam talent” - I.Czarnik

  Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym.

 12. „Pomocne cztery łapy” - I. Czarnik

  Program terapeutyczny - stymulowanie funkcji psychomotorycznych, modelowanie odpowiednich zchowań, kształtowanie postaw odpowiedzialności.

 13. „Mały mistrz programowania" - M. Kamińska, M. Dzika

  Innowacyjny program, którego założeniem jest rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym umiejętności logicznego myślenia, kształtowanie wyobraźni przestrzennej oraz wprowadzenie młodego człowieka w cyfrowy świat związany z programowaniem.

 14. „Bajkoterapia – usiądź na chwileczkę , poczytamy bajeczkę” - J. Woszczycka

  Głównym celem programu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

 15. Zbieram, poszukuję, badam - Program wychowania przedszkolnego D. Dziamska,M. Buchnat -

  Program wychowania przedszkolnego zawierający opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie wychowania przedszkolnego ( cytryny, pomarańcze).

 16. "Odkrywan śmiat wieloznysłowo - zajęcia z elementami Sensoplastyki" - D. Dmitrzak

  Program dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany w grupach 5-6latków . Rozwijanie uzdolnień u dzieci w toku działan z sensoplastyki.