×
pdf
Jak pracujemy
Programy

W naszej placówce pracujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego w oparciu o dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego :

 1. „Dzieciaki w akcji. Rozwój-wychowanie-edukacja” - A.Stalmach, K. Mucha

  Program wychowania przedszkolnego zawierający opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie wychowania przedszkolnego
  ( realizacja programu gr. jagodowa, ananasowa, malinowa, pomarańczowa,cytrynowa)

 2. „Szkoła za rok” - A.Uścińska

  Program wychowania przedszkolnego zawierający opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie wychowania przedszkolnego.

 3. „Kocham Dobrego Boga” - pod redakcją E.Osewskiej i ks. J. Stali

  Program wpisany do wykazu programów nauczania przeznaczonych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

 4. "Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu" - M. Appel J. Zarańska E. Piotrowska

  Program wpisany do wykazu programów nauczania przeznaczonych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.


Oraz programy autorskie realizowane w naszej placówce:

 1. „Przyjazne przedszkole” - M. Nadolska

  Program profilaktyczno-wychowawczy
  ( kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia , wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa poprzez ukazywanie źródeł sytuacji niebezpiecznych, wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci w relacjach społeczno – kulturowych).

 2. „Świat papieroplastyki” - M. Dzika

  Program rozwijający zdolności manualne dzieci.

 3. „Przedszkolak i ekologia” - B. Chorbacz

  Program ekologiczny – podejmowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego.

 4. „Wspomaganie rozwoju dziecka” - M. Pokora

  Program terapeutyczny- stymulowanie rozwoju dziecka , usprawnianie rozwoju funkcji psycho –motorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.

 5. "Mamo, Tato idę do przedszkola" - I. Czarnik, B. Chorbacz

  Debiut w przedszkolu to nie łatwa sprawa. Dlatego też opracowany program adaptacyjny "Mamo, Tato idę do Przedszkola" , ma na celu pomóc rodzicom  i dzieciom zmniejszyć  negatywne skutki związane  z nową sytuacją .

 6. "W przedszkolu jest wesoło" - M. Kamińska, A. Wnuk

  Program adaptacyjny , którego celem jest stwarzanie warunków umożliwiających szybką i łatwą adaptację w nowym środowisku społecznym jakim jest Przedszkole. 

 7. "Trening umiejętności społecznych " - A. Wnuk

  Zajęcia TUS są doskonałą okazją dla dzieci, by mogły kształtować umiejętności współpracy w grupie, nauczyć się komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Ponadto pozwala radzić sobie z emocjami.

 8. „Mam talent” - I.Czarnik

  Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym.

 9. "Pomocne cztery łapy" - I. Czarnik

  Program terapeutyczny - stymulowanie funkcji psychomotorycznych, modelowanie odpowiednich zchowań, kształtowanie postaw odpowiedzialności.

 10. "Mały mistrz programowania" - M. Kamińska, M. Dzika

  Innowacyjny program, którego założeniem jest rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym umiejętności logicznego myślenia, kształtowanie wyobraźni przestrzennej oraz wprowadzenie młodego człowieka w cyfrowy świat związany z programowaniem.