×
O nas
Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

  • > Tworzy warunki rozwoju dla wszystkich dzieci, szczególnie dla najsłabszych i będących w największej potrzebie,
  • > Wspomaga w rozwijaniu umiejętności i uzdolnień,
  • > Traktuje dzieci indywidualnie, a formy i metody pracy dostosowuje do ich możliwości,
  • > Buduje we współpracy z rodzicami w dzieciach najważniejsze wartości: dobro, prawdę, przyjaźń, szacunek i tolerancję.
“Dzieci przekraczają delikatną granicę poznania tego, co najważniejsze, a niewidoczne dla oka, bo najlepiej widzi się tylko sercem...”
“Mały Książe” - A.Saint-Exupery

Wizja przedszkola

Nasze przedszkole to przedszkole na miarę XXI wieku, nowatorskie i efektywne, aktywne w środowisku, a przede wszystkim przyjazne dziecku.

Przedszkole dla wszystkich, w którym "…nic na siłę, nic wbrew woli wychowanka, lecz razem z nim i dla niego", przedszkole, w którym bawią się i uczą zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne.

Przedszkole, które najchętniej wybierają rodzice!!!!

Kadra
Dyrektor Magdalena Chmielecka
Wicedyrektor Marzena Pokora
Grupa Jagodowa
dzieci 3-4 letnie
Renata Deluga - nauczyciel
AnnaMalec - nauczyciel
Marta Ryś- pomoc nauczyciela
Grupa Cytrynowa
dzieci 4-5 letnie
Dorota Kuc- nauczyciel
Danuta Dmitrzak - nauczyciel wspomagający
Bożena Juniewicz - pomoc nauczyciela
Grupa Ananasowa
dzieci 4-5 letnie
Małgorzata Dzika- nauczyciel
Barbara Domke- pomoc nauczyciela
Grupa Malinowa
dzieci 5-6 letnie
Magda Nadolska- nauczyciel
Justyna Woszczycka - nauczyciel
Klaudia Hanis - pomoc nauczyciela
Grupa Wiśniowa
dzieci 3-4 letnie
Aleksandra Wnuk- nauczyciel
Małgorzata Kamińska - nauczyciel
Małgorzata Czerwińska- pomoc nauczyciela
Grupa Pomarańczowa
dzieci 6 letnie
Ewa Zawadzka-Stippa- nauczyciel
Dorota Jankowska- nauczyciel
Danuta Dmitrzak - nauczyciel wspomagajacy
Hanna Warczak- pomoc nauczyciela
Grupa Truskakowa
dzieci 3 letnie
Ilona Czarnik- nauczyciel
Bożena Chorbacz - nauczyciel
Zofia Blokowska- pomoc nauczyciela
Zespół specjalistów Aldona Czyżewska- logopeda
Marzena Pokora - pedagog specjalny
Marcin Pułka - fizjoterapeuta
Ilona Czarnik - instruktor dogoterapii
Bożena Fabjańczyk - instruktor hipoterapii i jazdy konnej
Inni pracownicy Iwona Strożak - instruktor alpakoterapii
Krzysztof Gabriel - religia Paula Dutko - nauczyciela języka angielskiego
Pozostali pracownicy Arleta Tchorek - intendentka
Barbara Chmiel- szef kuchni
Krystyna Gburczyk- pomoc kuchenna
Stanisław Szpociński - konserwator
Odpłatność

W Przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. 8:00-13:00.

Poza wymienionym czasem świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie. Wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dziecka w przedszkolu. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, to opłata za drugie dziecko ulega zmniejszeniu do 50% oraz 75% za trzecie i każde następne dziecko.

Nie pobiera się opłaty, w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Rodziny, które posiadają “Kwidzyńską Kartę Dużej Rodziny” nie ponoszą kosztów związanych z pobytem dziecka w czasie wykraczającym poza podstawę programową.

Rodzic/opiekun prawny ubiegający się o skorzystanie z powyższych ulg zobowiązany jest przedstawić niezbędne do tego dane: podanie i akt urodzenia dziecka.

Liczne zajęcia dodatkowe są organizowane po podstawie programowej i nie są dodatkowo płatne przez rodziców.

Opłaty za wyżywienie:
7,50 zł cztery posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)

Numer konta bankowego na odpłatność: 25 8300 0009 0016 6426 2000 0010 Powiślański
Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

Statut przedszkola
Rekrutacja

Szanowni Państwo,

zapisy dzieci do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie na rok szkolny 2021/2022 będą odbywały się w formie elektronicznej od dnia 01.02.2021r. do dnia 26.02.2021r. pod linkiem https://nabor.pcss.pl/kwidzyn/przedszkole.
Przed przystąpieniem do zapisów należy zapoznać się z Informatorem dla rodziców ( w załączniku poniżej) i dalej postępować zgodnie z informacjami tam zawartymi, wymagane Oświadczenia są dostępne poniżej .