×
O nas
Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

  • > Tworzy warunki rozwoju dla wszystkich dzieci, szczególnie dla najsłabszych i będących w największej potrzebie,
  • > Wspomaga w rozwijaniu umiejętności i uzdolnień,
  • > Traktuje dzieci indywidualnie, a formy i metody pracy dostosowuje do ich możliwości,
  • > Buduje we współpracy z rodzicami w dzieciach najważniejsze wartości: dobro, prawdę, przyjaźń, szacunek i tolerancję.
“Dzieci przekraczają delikatną granicę poznania tego, co najważniejsze, a niewidoczne dla oka, bo najlepiej widzi się tylko sercem...”
“Mały Książe” - A.Saint-Exupery

Wizja przedszkola

Nasze przedszkole to przedszkole na miarę XXI wieku, nowatorskie i efektywne, aktywne w środowisku, a przede wszystkim przyjazne dziecku.

Przedszkole dla wszystkich, w którym "…nic na siłę, nic wbrew woli wychowanka, lecz razem z nim i dla niego", przedszkole, w którym bawią się i uczą zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne.

Przedszkole, które najchętniej wybierają rodzice!!!!

Kadra
Dyrektor Magdalena Chmielecka
Wicedyrektor Krystyna Iljin
Grupa Cytrynowa
dzieci 3 letnie
Małgorzata Czartoryjska - nauczyciel
Aldona Zremba - Wiśniewska - pomoc nauczyciela
Grupa Jagodowa
dzieci 3 letnie
Renata Deluga - nauczyciel
Marta Ryś - pomoc nauczyciela
Katarzyna Majda – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Grupa Ananasowa
dzieci 4 letnie
Dorota Jankowska - nauczyciel
Irena Wiesner - nauczyciel
Barbara Domke - pomoc nauczyciela
Danuta Dmitrzak- nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Grupa Pomarańczowa
dzieci 5 letnie
Ewa Zawadzka – Stippa – nauczyciel
Martyna Kwaśnicka – nauczyciel
Hanna Warczak – pomoc nauczyciela
Grupa Truskawkowa
dzieci 6 letnie
Ilona Czarnik – nauczyciel
Bożena Chorbacz – nauczyciel
Zofia Blokowska – pomoc nauczyciela
Grupa Wiśniowa
dzieci 6 letnie
Małgorzata Kamińska – nauczyciel
Justyna Woszczycka - nauczyciel
Małgorzata Czerwińska – pomoc nauczyciela
Danuta Dmitrzak- nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Grupa Malinowa
dzieci 6 letnie
Magda Nadolska - nauczyciel
Małgorzata Dzika – nauczyciel
Klaudia Hanis - pomoc nauczyciela
Katarzyna Majda - nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Zespół specjalistów Aldona Czyżewska- logopeda
Krystyna Iljin - pedagog specjalny
Marcin Pułka - fizjoterapeuta
Ilona Czarnik - instruktor dogoterapii
Bożena Fabjańczyk - instruktor hipoterapii i jazdy konnej
Zbigniew Krupiński – psycholog
Inni pracownicy Krzysztof Gabriel - religia Paula Dutko - nauczyciela języka angielskiego
Pozostali pracownicy Lucyna Kozłowska - intendentka
Barbara Chmiel- szef kuchni
Ewa Kalbarczyk – pomoc kuchenna
Stanisław Szpociński - konserwator
Odpłatność

W Przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. 8:00-13:00.

Poza wymienionym czasem świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie. Wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dziecka w przedszkolu. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, to opłata za drugie dziecko ulega zmniejszeniu do 50% oraz 75% za trzecie i każde następne dziecko.

Nie pobiera się opłaty, w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Rodziny, które posiadają “Kwidzyńską Kartę Dużej Rodziny” nie ponoszą kosztów związanych z pobytem dziecka w czasie wykraczającym poza podstawę programową.

Rodzic / opiekun prawny ubiegający się o skorzystanie z w/w ulg i zwolnień zobowiązany jest przedstawić Dyrektorowi przedszkola w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

Liczne zajęcia dodatkowe są organizowane po podstawie programowej i nie są dodatkowo płatne przez rodziców.

Opłaty za wyżywienie:
11,50 zł cztery posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)

Numer konta bankowego na odpłatność: 25 8300 0009 0016 6426 2000 0010 Powiślański
Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

Statut przedszkola
Rekrutacja

Szanowni Państwo,

zapisy dzieci do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie na rok szkolny 2023/2024 odbywają się w formie elektronicznej od dnia 07.03.2023r. do dnia 10.05.2023r.
pod linkiem https://nabor.pcss.pl/kwidzyn/przedszkole. Przed przystąpieniem do zapisów należy zapoznać się z „Informatorem dla rodziców „ i dalej postępować zgodnie z informacjami tam zawartymi nie zapominając o konieczności podpisania wydrukowanego "Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola".

Harmonogram rekrutacji i niezbędne dokumenty znajdują się poniżej .