×
O nas
Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

  • > Tworzy warunki rozwoju dla wszystkich dzieci, szczególnie dla najsłabszych i będących w największej potrzebie,
  • > Wspomaga w rozwijaniu umiejętności i uzdolnień,
  • > Traktuje dzieci indywidualnie, a formy i metody pracy dostosowuje do ich możliwości,
  • > Buduje we współpracy z rodzicami w dzieciach najważniejsze wartości: dobro, prawdę, przyjaźń, szacunek i tolerancję.
“Dzieci przekraczają delikatną granicę poznania tego, co najważniejsze, a niewidoczne dla oka, bo najlepiej widzi się tylko sercem...”
“Mały Książe” - A.Saint-Exupery

Wizja przedszkola

Nasze przedszkole to przedszkolna miarę XXI wieku, nowatorskie i efektywne, aktywne w środowisku, a przede wszystkim przyjazne dziecku.

Przedszkole dla wszystkich, w którym „…nic na siłę, nic wbrew woli wychowanka, lecz razem z nim i dla niego”, przedszkole, w którym bawią się i uczą zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne.

W naszym przedszkolu dokładamy starań aby czuło się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe, a także przygotowane do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dzieci pełnych możliwości rozwojowych.

Przedszkole, które najchętniej wybierają rodzice!!!!

Kadra
Dyrektor Magdalena Chmielecka
Wicedyrektor Marzena Pokora
Grupa Ananasowa
dzieci 2-3 letnie
Małgorzata Dzika - nauczyciel
Irena Wiesner- nauczyciel
Barbara Domke - pomoc nauczyciela
Grupa Malinowa
dzieci 3-4 letnie
Magdalena Nadolska - nauczyciel
Weronika Kapica - nauczyciel
Klaudia Frankiewicz - pomoc nauczyciela
Grupa Pomarańczowa
dzieci 4-5 letnie
Ewa Zawadzka-Stippa - nauczyciel
Hanna Warczak - pomoc nauczyciela
Grupa Truskawkowa
dzieci 5 letnie
Dorota Kuc – nauczyciel
Bożena Chorbacz- nauczyciel
Zofia Blokowska - pomoc nauczyciela
Grupa Cytrynowa
dzieci 5-6 letnie
Ewelina Szwedowska - nauczyciel
Marta Ryś- pomoc nauczyciela
Grupa Wiśniowa
dzieci 5-6 letnie
Aleksandra Wnuk – nauczyciel
Dorota Jankowska - nauczyciel
Małgorzata Czerwińska - pomoc nauczyciela
Grupa Jagodowa
dzieci 6 letnie
Beata Madajczak- nauczyciel
Justyna Woszczycka - nauczyciel
Bożena Juniewicz - pomoc nauczyciela
Zespół specjalistów Aldona Czyżewska- logopeda
Marzena Pokora - pedagog specjalny
Marcin Pułka - fizjoterapeuta
Maria Pacyńska - instruktor dogoterapii
Bożena Fabjańczyk - instruktor hipoterapii i jazdy konnej
Marzena Chrześcijańska - pedagog specjalny
Inni pracownicy Weronika Kapica - zajęcia z j. angielskim
Krzysztof Gabriel - religia
Pozostali pracownicy Arleta Tchorek - intendentka
Teresa Kisiel - szef kuchni
Magdalena Chmielewska - pomoc kuchenna
Stanisław Szpociński - konserwator
Odpłatność

W Przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. 8:00-13:00.

Poza wymienionym czasem świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie. Wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą pełną godzinę zajęć dziecka w przedszkolu. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, to opłata za drugie dziecko ulega zmniejszeniu do 50% oraz 75% za trzecie i każde następne dziecko.

Nie pobiera się opłaty, w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Rodziny, które posiadają “Kwidzyńską Kartę Dużej Rodziny” nie ponoszą kosztów związanych z pobytem dziecka w czasie wykraczającym poza podstawę programową.

Rodzic/opiekun prawny ubiegający się o skorzystanie z powyższych ulg zobowiązany jest przedstawić niezbędne do tego dane: podanie i akt urodzenia dziecka.

Liczne zajęcia dodatkowe są organizowane po podstawie programowej i nie są dodatkowo płatne przez rodziców.

Opłaty za wyżywienie:
7,50 zł cztery posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)

Numer konta bankowego na odpłatność: 25 8300 0009 0016 6426 2000 0010 Powiślański
Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

Statut przedszkola
Rekrutacja

Witamy serdecznie w dziale rekrutacja. Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi dokumentami opisującymi proces rekrutacyjny na rok szkolny 2019/2020.