×
O nas
Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

  • > Tworzy warunki rozwoju dla wszystkich dzieci, szczególnie dla najsłabszych i będących w największej potrzebie,
  • > Wspomaga w rozwijaniu umiejętności i uzdolnień,
  • > Traktuje dzieci indywidualnie, a formy i metody pracy dostosowuje do ich możliwości,
  • > Buduje we współpracy z rodzicami w dzieciach najważniejsze wartości: dobro, prawdę, przyjaźń, szacunek i tolerancję.
“Dzieci przekraczają delikatną granicę poznania tego, co najważniejsze, a niewidoczne dla oka, bo najlepiej widzi się tylko sercem...”
“Mały Książe” - A.Saint-Exupery

Wizja przedszkola

Nasze przedszkole to przedszkole na miarę XXI wieku, nowatorskie i efektywne, aktywne w środowisku, a przede wszystkim przyjazne dziecku.

Przedszkole dla wszystkich, w którym "…nic na siłę, nic wbrew woli wychowanka, lecz razem z nim i dla niego", przedszkole, w którym bawią się i uczą zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne.

Przedszkole, które najchętniej wybierają rodzice!!!!

Kadra
Dyrektor Magdalena Chmielecka
Wicedyrektor Krystyna Iljin
Grupa Jagodowa
dzieci 6 letnie
Renata Deluga - nauczyciel
Katarzyna Majda - nauczyciel
Marta Ryś- pomoc nauczyciela
Grupa Cytrynowa
dzieci 6 letnie
Dorota Kuc- nauczyciel
Małgorzata Czartoryjska - nauczyciel
Danuta Dmitrzak - nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Aldona Zaremba-Wiśniewska - pomoc nauczyciela
Grupa Ananasowa
dzieci 3 letnie
Dorota Jankowska - nauczyciel
Ewa Romanowska–Nitka - nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Barbara Domke - pomoc nauczyciela
Grupa Malinowa
dzieci 6 letnie
Magda Nadolska- nauczyciel
Justyna Woszczycka - nauczyciel
Klaudia Hanis - pomoc nauczyciela
Danuta Dmitrzak - nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Grupa Wiśniowa
dzieci 5 letnie
Małgorzata Kamińska - nauczyciel
Małgorzata Czerwińska- pomoc nauczyciela
Grupa Pomarańczowa
dzieci 4 letnie
Ewa Zawadzka-Stippa- nauczyciel
Martyna Kwaśnicka - nauczyciel
Hanna Warczak- pomoc nauczyciela
Grupa Truskawkowa
dzieci 5 letnie
Ilona Czarnik- nauczyciel
Bożena Chorbacz - nauczyciel
Zofia Blokowska- pomoc nauczyciela
Zespół specjalistów Aldona Czyżewska- logopeda
Krystyna Iljin - pedagog specjalny
Marcin Pułka - fizjoterapeuta
Ilona Czarnik - instruktor dogoterapii
Bożena Fabjańczyk - instruktor hipoterapii i jazdy konnej
Ewa Wrzesińska – Bania – psycholog
Inni pracownicy Krzysztof Gabriel - religia Paula Dutko - nauczyciela języka angielskiego
Pozostali pracownicy Lucyna Kozłowska - intendentka
Barbara Chmiel- szef kuchni
Ewa Kalbarczyk – pomoc kuchenna
Stanisław Szpociński - konserwator
Odpłatność

W Przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. 8:00-13:00.

Poza wymienionym czasem świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie. Wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dziecka w przedszkolu. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, to opłata za drugie dziecko ulega zmniejszeniu do 50% oraz 75% za trzecie i każde następne dziecko.

Nie pobiera się opłaty, w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Rodziny, które posiadają “Kwidzyńską Kartę Dużej Rodziny” nie ponoszą kosztów związanych z pobytem dziecka w czasie wykraczającym poza podstawę programową.

Rodzic / opiekun prawny ubiegający się o skorzystanie z w/w ulg i zwolnień zobowiązany jest przedstawić Dyrektorowi przedszkola w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

Liczne zajęcia dodatkowe są organizowane po podstawie programowej i nie są dodatkowo płatne przez rodziców.

Opłaty za wyżywienie:
10 zł cztery posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)

Numer konta bankowego na odpłatność: 25 8300 0009 0016 6426 2000 0010 Powiślański
Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

Statut przedszkola
Rekrutacja

Szanowni Państwo,

zapisy dzieci do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie na rok szkolny 2022/2023 będą odbywały się w formie elektronicznej od dnia 15.02.2022 do dnia 21.02. 2022 - złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz od dnia 22.02.2022r. do dnia 31.03.2022r. dla dzieci rozpoczynających edukację pod linkiem https://nabor.pcss.pl/kwidzyn/przedszkole.

Poniżej publikujemy Harmonogram rekrutacji.

Przed przystąpieniem do zapisów należy zapoznać się z Informatorem dla rodziców i dalej postępować zgodnie z informacjami tam zawartymi, wymagane Oświadczenia są dostępne poniżej .

for a simple reason that is not about the look but about the image. Again, barrel and ratchet of the Peseux 7001,600 vph (3 Hz) 40 jewels power reserve 60 hours. Movement: watchesreplicas www.replica-watches.shop Calibre 3120, diving and regatta (as the addition of the chronograph and the intelligently applied red accents will be helpful in such conditions). www.replicawatches.ink replicawatches In the tradition of Seiko watches, but they take a solid push. The chronograph function has a crisp, aficionados, the Carl F. Bucherer Manero Peripheral watch seems like an ordinary.