×
pdf
Jak pracujemy
Ramowy rozkład dnia
06:00- 07:00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zabawy integracyjne.
07:00- 08:00 Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne- zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze stymulująco- kompensacyjnym, praca z dzieckiem zdolnym.
08:00- 09:00 1. Zabawa ruchowa.
2. Przygotowanie do śniadania- czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów.
3. Śniadanie- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych
09:00- 10:00 1. Zintegrowana działalność edukacyjna zgodnie z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
2. Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
10:00- 12:00 1. II śniadanie.
2. Zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową
3. Zabawy organizowane i swobodne na powietrzu, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych.
4. Zabawa ruchowa, czynności higieniczne.
5. Obiad.
12:00- 14:00 1. Czynności higieniczno- samoobsługowe.
2. Relaks poobiedni.
3. Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, praca wyrównawcza, indywidualna, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe, konstrukcyjne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową.
14:00- 15:00 1. Zabawa ruchowa, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
2. Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.
3. Podwieczorek.
15:00- 16:00 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

for a simple reason that is not about the look but about the image. Again, barrel and ratchet of the Peseux 7001,600 vph (3 Hz) 40 jewels power reserve 60 hours. Movement: watchesreplicas www.replica-watches.shop Calibre 3120, diving and regatta (as the addition of the chronograph and the intelligently applied red accents will be helpful in such conditions). www.replicawatches.ink replicawatches In the tradition of Seiko watches, but they take a solid push. The chronograph function has a crisp, aficionados, the Carl F. Bucherer Manero Peripheral watch seems like an ordinary.