×
pdf
Jak pracujemy
Programy

W naszym przedszkolu pracujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz w oparciu o programy „Nasze przedszkole” i „ Trampolina”.

Autorskie programy edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2018/2019:

 1. 1. Program profilaktyczno-wychowawczy „Przyjazne przedszkole” - M. Nadolska Program ma na celu kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia , wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa poprzez ukazywanie źródeł sytuacji niebezpiecznych, wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci w relacjach społeczno – kulturowych.
 2. 2. Program bajkoterapii - „Usiądźmy na chwileczkę poczytamy bajeczkę” - J. Woszczycka Program umożliwia kształtowanie w dzieciach poczucia pewności siebie, łatwiejsze „otwarcie się” na innych, eliminację lęków i zahamowań. Bajki pomagają dzieciom w wielu trudnych dla nich sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu.
 3. 3. Program muzyczno-relaksacyjny „Zaczarowany świat muzyki” - D. Kuc Program ma na celu kształtowanie zdolności i umiejętności muzyczno-wokalnych dzieci w wieku przedszkolnym.
 4. 4. Program ekologiczny „ Przedszkolaki i ekologia” - B. Chorbacz Celem programu ekologiczne jest podejmowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego.
 5. 5. Program terapeutyczny „ Terapia pedagogiczna” - M. Pokora Celem programu jest stymulowanie rozwoju dziecka , usprawnianie rozwoju funkcji psycho–motorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.
 6. 6. Program adaptacyjny „Od malucha do zucha” – M. Dzika, I. Wiesner Celem programu jest wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Program adaptacyjny realizowany jest w grupie dzieci 3-4 letnich „Pomarańczowa”.
 7. 7. Program adaptacyjny „Witaj przedszkole”- M. Nadolska, W. Kapica Celem programu jest wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Program adaptacyjny realizowany jest w grupie dzieci 2- 3 letnich „Malinowa”.
 8. 8. Program zajęć z elementami socjoterapii „Lubię siebie” - M. Nadolska Program zajęć socjoterapeutycznych koncentruje się na różnych kierunkach pracy z dzieckiem, ważnych w jego przyszłej adaptacji do nowego środowiska szkolnego.
 9. 9. ”Świat papieroplastyki” - M. Dzika Program zajęć ma na celu rozwijanie zainteresowania i uzdolnienia dzieci z zakresu plastyki.
 10. 10. „Język angielski w zabawie”- W. Kapica Program zajęć ma na celu stworzenie możliwości nauki języka angielskiego podczas zabawy, śpiewania i słuchania, aby oswoić dzieci z jego brzmieniem.
 11. 11. W radości dzieci Bożych- kocham dobrego Boga”- program do nauczania religii rzymskokatolickiej- J. Snopek, D. Kurpiński Program ma na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami Religi katolickiej. Zajęcia odbywają się w starszych grupach.
 12. 12. Program terapeutyczny „Witaj piesku”- M. Pacyńska Program terapeutyczny – stymulowanie funkcji psychomotorycznych , modelowanie odpowiednich zachowań , kształtowanie postaw odpowiedzialności. zwyczajów