×
pdf
Jak pracujemy
Programy

W naszej placówce pracujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego w oparciu o dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego :

 1. „Program wychowania przedszkolnego Trampolina” - E.Kordos

  Program wychowania przedszkolnego zawierający opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie wychowania przedszkolnego

  (realizowany w grupie : truskawkowej, wiśniowej, jagodowej, ananasowej i malinowej)

 2. "Tak dla Jezusa" - Ks.dr E. Zegan, E .Kondrak, B.Nosek

  Program wpisany do wykazu programów nauczania przeznaczonych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

 3. „Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych” - M. Bogucka, D. Łoś

  Program wpisany do wykazu programów nauczania przeznaczonych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.


Oraz programy autorskie realizowane w naszej placówce:

 1. „Wesoły czas przy dźwiękach ukulele” - M. Kamińska

  „Wesoły czas przy dźwiękach ukulele”  to program, którego założeniem jest zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z instrumentem ukulele. Zadaniem programu jest poprawa koncentracji uwagi u dzieci ,ćwiczenie pamięci oraz wytrwałe dążenie do celu oraz rozbudzenie u dzieci ciekawości  i przyjemności z obcowania z muzyką.

 2. "Preorientacja zawodowa" - D. Kuc

  Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi  zawodami najbliższymi ich otoczeniu,kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań dzieci  i rozwijanie ich pro- zawodowych marzeń.

 3. „Przyjazne przedszkole” - M. Nadolska

  Program profilaktyczno-wychowawczy
  ( kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia , wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa poprzez ukazywanie źródeł sytuacji niebezpiecznych, wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci w relacjach społeczno – kulturowych).

 4. „Program adaptacyjny dla dzieci 3 letnich z uśmiechem do przedszkola ” - E. Zawadzka - Stippa, D. Jankowska

  Założeniem programu jest pomoc w adaptacji nowoprzyjętych dzieci.

 5. „Migaj z nami - przedszkolakami . Elementy języka migowego w pracy z dziećmi.” - M. Kamińska

  Założeniem programu jest wyjście naprzeciw dzieciom głuchym i niedosłyszącym jakie są przypisane do grupy 4-5 latków w grupie wiśniowej. Nuka tolerancji, empatii i innowacyjność to główne założenia programu, którego celem jest otwieranie dzieci na świat osób niepełnosprawnych.

 6. „Świat papieroplastyki” - M. Dzika

  Program rozwijający zdolności manualne dzieci.

 7. „Przedszkolak i ekologia” - B. Chorbacz

  Program ekologiczny – podejmowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego.

 8. "Gimnastyka buzi i języka" - A.Malec

  Program grupowych zajęć logopedycznych "Gimnastyka buzi i języka" skierowany jest do dzieci 5-6-letnich i stanowi formę profilaktyki logopedycznej.

 9. "Zaczarowany świat muzyki" - D.Kuc

  Zaczarowany świat muzyki to program przeznaczony do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym . Zadaniem programu jest poprawa koncentracji uwagi u dzieci ,ćwiczenie pamięci a przede wszystkim rozwój zdolności muzycznych.

 10. „Trening umiejętności społecznych ” - A. Wnuk

  Zajęcia TUS są doskonałą okazją dla dzieci, by mogły kształtować umiejętności współpracy w grupie, nauczyć się komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Ponadto pozwala radzić sobie z emocjami.

 11. „Mam talent” - I.Czarnik

  Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym.

 12. „Pomocne cztery łapy” - I. Czarnik

  Program terapeutyczny - stymulowanie funkcji psychomotorycznych, modelowanie odpowiednich zchowań, kształtowanie postaw odpowiedzialności.

 13. „Mały mistrz programowania" - M. Kamińska, M. Dzika

  Innowacyjny program, którego założeniem jest rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym umiejętności logicznego myślenia, kształtowanie wyobraźni przestrzennej oraz wprowadzenie młodego człowieka w cyfrowy świat związany z programowaniem.

 14. „Bajkoterapia – usiądź na chwileczkę , poczytamy bajeczkę” - J. Woszczycka

  Głównym celem programu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

 15. Zbieram, poszukuję, badam - Program wychowania przedszkolnego D. Dziamska,M. Buchnat -

  Program wychowania przedszkolnego zawierający opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie wychowania przedszkolnego ( cytryny, pomarańcze).

 16. "Odkrywan śmiat wieloznysłowo - zajęcia z elementami Sensoplastyki" - D. Dmitrzak

  Program dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany w grupach 5-6latków . Rozwijanie uzdolnień u dzieci w toku działan z sensoplastyki.

for a simple reason that is not about the look but about the image. Again, barrel and ratchet of the Peseux 7001,600 vph (3 Hz) 40 jewels power reserve 60 hours. Movement: watchesreplicas www.replica-watches.shop Calibre 3120, diving and regatta (as the addition of the chronograph and the intelligently applied red accents will be helpful in such conditions). www.replicawatches.ink replicawatches In the tradition of Seiko watches, but they take a solid push. The chronograph function has a crisp, aficionados, the Carl F. Bucherer Manero Peripheral watch seems like an ordinary.